Katodik Koruma Kaynak ve Tutya İşlemleri

Katodik Koruma Kaynak ve Tutya İşlemleri

Katodik Koruma hayatımıza ilk olarak Kimyager Humphrey Davy tarafından ilk defa bir kraliyet donanmasına ait gemide 1824 yılında kullanılmasıyla girmiştir.

Katodik Koruma adı üstünde metali korozyona karşı koruyarak anot görevi üstlenen metallere genel olarak verilen addır. Elektro-kimyasal tepkimelerde, daha aktif olan bu yapay metal (Tutya) kullanımıyla, tanklarınızda ve teknenizde Korozyon meydana gelmeyecektir.

Bugün deniz endüstrisinde Galvanik Anod kullanılmaktadır çünkü bunlar Elektro-Kimyasal olarak daha aktif metaller sayesinde aktif voltajı arttırırlar. Tepkimeyi açıklarsak eğer, tuzlu su çözeltisinde gemi metali elektron kaybedecek ve bu elektronlarda daha aktif olan metal (Tutya) tarafından gemi metali bünyesine gönderilecek. Böylece her iki taraftaki elektron kaybı aynı olup sabit bir elektriksel akım meydana gelecektir.

Tutya Seçimi

Tutyaların endüstride kullanılan adı Yapay Anod’dur ve hali hazırda kullanılan yapay Anodlar ise Çinko, Alüminyum ve bunlarım Alaşımlarıdır. Çinko ve Alüminyum ‘un ürettiği akım 1000mV ‘dan azdır. Alüminyum ayrıca diğer metallerle alaşım şeklinde de kullanılabilmekte.

NORMAL ÇALIŞMIŞ BİR TUTYA
Magnezyum Anodlar ise Balast Tanklarında kullanılamaz çünkü çok fazla Hidrojen üretirler ve bu da Balast Tanklarının boya yapısında önemli hasarlara sebep olmaktadır. Alüminyum Anod’lar ise Tankerlede az kullanım alanına sahiptir çünkü düşmeleri durumunda Spark (Kıvılcım) yapma tehlikesi vardır.

AŞIRI ÇALIŞMIŞ BİR TUTYA
Çinko (ZN) ile Alüminyum aynı seviyede elektriksel akım oluşturdukları için birbirlerine benzerdir. 11,3 KG Çinko ile 1 yıllık gereken Amper (Akım) üretilebilirken Alüminyum ile bu miktar 8,2 KG seviyesine denk gelmektedir.